Kortlægning af videnskabelige kontroverser (KOVIKO)

KOVIKO-plancher

PROJEKTET ER AFSLUTTET
Projektperiode: 2011-2017

KOVIKO var et pædagogisk pilotprojekt under Den Gode Uddannelse:

I dag ser vi, at en række centrale samfundsmæssige spørgsmål i stigende grad bygger på kompliceret teknologisk og videnskabelig viden, hvorom eksperterne ofte er uenige. Det gælder f.eks. i spørgsmålet om genmanipulerede fødevarer, digitale formater, energiforsyning, klimatilpasning, vurdering af miljø risici, stamcelleforskning, vacciner, etc. Men tillige "blødere" temaer såsom kulturarv, kommasætning, multikulturalisme, økonomiske prognoser, retsnormer, osv. udgør vidensfelter, hvor eksperterne ofte er uenige.

KOVIKO havde til formål at sætte den studerende i stand til at kortlægge, analysere og grafisk visualisere sådanne teknologiske og/eller videnskabelige kontroverser med diverse digitale metoder og redskaber, herunder Issue Crawler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektet blev støttet af:

KOVIKO blev støttet af projektet 'Den gode uddannelse' på Københavns Universitet

Projekt: Kortlægning af videnskabelige kontroverser (KOVIKO)
Projektansvarlige: 
Ayo Wahlberg (Institut for Antropologi)
Anders Blok (Sociologisk Institut)

Start:  1. september 2011
Slut:  31. januar 2017