Critical Algorithm Lab (CALL)

Nye metoder i mødet mellem kvalitative og kvantitative sociale data

Forskergruppen Critical Algorithm Lab (CALL) studerer blandt andet de forskere, som arbejder i en verden fuld af websider, sociale medier og store online databaser, og kortlægger den rolle, som social big data kan spille i nye former for tværfaglig samfundsvidenskab.

Samtidig eksperimenterer gruppen selv med i praksis at bruge social big data på nye måder. Nye digitale dataformater, redskaber og metoder kalder nemlig på en helt anden tilgang til det at beskrive, analysere og fortolke i den samfundsvidenskabelige forskning.

Når man som forsker arbejder med social big data, som kan hentes ud af digitale platforme, må man være ekstra opmærksom på de politiske og etiske aspekter af arbejdet med disse data. I Critical Algorithm Lab arbejder forskere fra antropologi, sociologi og videnskabs- og teknologistudier med at kombinere kvalitative og kvantitative data og metoder i socialvidenskaben.

I praksis vil det sige, at CALL-forskerne både studerer andre forskeres omgang med de nye digitale dataformer, ud fra etiske og praktiske overvejelser, og samtidig selv indgår i nye tværfaglige sammenhænge.

Digitale data har nemlig en række egenskaber, der udfordrer de etablerede skillelinjer i socialvidenskaben, ikke mindst det klassiske skel mellem kvantitative og kvalitative forskningsmetoder.

Nogle forskere taler om nye ”kvali-kvantitative” metoder, hvor det kvalitative fokus på specifikke lokale situationer og det større, kvantitative billede af sociale mønstre, som dannes ud fra de nye typer af enorme digitale databaser, ikke længere er hinandens modsætninger.

Men erfaringerne med disse nye kvali-kvantitative forskningsmetoder er stadig kun i sin vorden, og der er behov for vedvarende metodisk udvikling og kritisk kvalificering af forskernes tilgang til datamaterialet og deres analyse-redskaber – ligesom der også er etiske overvejelser, som opstår når forskerne får adgang til data, der stammer fra privatpersoner, virksomheder og myndigheder.

Det er derfor vigtigt at eksperimentere med nye måder at forbinde data, der ellers i udgangspunktet ses som radikalt forskellige. Det gælder f.eks. den måde nye digitale data fra mobiltelefoner lader sig kombinere med mere etablerede metoder for sociologiske interviews eller antropologisk feltarbejde.

Det er forskningsmetoder, der kan vise sig at give komplementære indsigter i menneskers sociale liv, og den måde, vi danner venskaber eller netværk på. Gennem praktiske forsøg med sådanne data-sammenstrikninger (på engelsk ’data stitching’) vil forskerne i Critical Algorithm Lab bidrage til en bedre forståelse af både potentialet og faldgruberne, som opstår, når forskere og andre aktører kaster sig over de nye typer af social big data.

Læs mere om Critical Algorithm Lab (CALL)

Forskergruppen ledes af professor i antropologi Morten Axel Petersen og lektor i sociologi Anders Blok.