Om SODAS

Copenhagen Center for Social Data Science (SODAS) er et center for interdisciplinær samfundsvidenskabelig forskning, undervisning og impact ved det samfundsvidenskabelige fakultet, Københavns Universitet. Siden dets oprettelse i 2016 har SODAS etableret sig som et såvel national som internationalt førende miljø for grundforskning, anvendt forskning og forskningsbaseret undervisning i krydsfeltet mellem samfunds- og datavidenskab. I samarbejde med partnere fra førende data science miljøer i indland og udland, offentlige myndigheder (f.eks. Københavns Kommune) og private firmaer (som Danske Bank og Lego) har SODAS været en drivende kraft i en række store forskningsprojekter finansieret af Det Europæiske Forskningsråd (ERC), Carlsbergfondet og Villum Fonden. SODAS spiller endvidere en nøglerolle i den nye kandidatuddannelse i Social Datavidenskab udbudt ved det samfundsvidenskabelige fakultet fra 2020. Udover en intern stab på ca. tyve adjunkter, postdocs, ph.d. studerende, forskningsassistenter og administrativ support, samt en håndful associerede forskere fra de fem institutter ved KU Samf, udgøres SODAS af en styregruppe, der består af Prof. David Dreyer Lassen (centerdirektør), Prof. Morten Axel Pedersen (vicecenterdirektør), Prof. Rebecca Adler-Nissen, Prof. Robert Böhm, lektor Anders Blok samt Prof. Sune Lehmann Jørgensen (DTU) . 

Læs hele centrets projektbeskrivelse og formål på engelsk her.