Om SODAS

SODAS er et tværfagligt samfundsvidenskabeligt center på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Ved at kombinere hele spektret af klassiske samfundsvidenskabelige metoder fra økonometri til etnografi med nye datavidenskabsteknikker, herunder machine learning og natural language processing, stræber SODAS efter at lave banebrydende og kreativ tværfaglig forskning, undervisning og effekt ved det frugtbare vejkryds mellem samfundsvidenskab og datavidenskab. I samarbejde med vores partnere fra KU og andre universiteter i Danmark og i udlandet samt private, offentlige og civilsamfundsinstitutioner er SODAS hjemsted for flere store forskningsprojekter finansieret af blandt andet Det Europæiske Forskningsråd, Carlsbergfondet og Villum Foundation.

Undervisning, formidling og samarbejde

SODAS spiller en førende rolle i den nye engelsksprogede M.Sc. i Social Data Science, på KU. Programmet kombinerer avancerede datavidenskabelige metoder med solid samfundsvidenskabelig analyse og er baseret på tre begreber - adfærd, netværk og ideer - som det nye tværfaglige felt inden for samfundsvidenskab deler med de fem klassiske samfundsvidenskabelige emner, der undervises på fakultetet (antropologi, økonomi, statskundskab, psykologi og sociologi). SODAS er også involveret i andre undervisningsaktiviteter, herunder den populære sommerskole Introduktion til social datalogi ved Institut for Økonomi og andre sociale datavidenskabelige kurser undervist af de fem afdelinger ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Forskere fra SODAS deltager også i adskillige videreuddannelsesaktiviteter og i forskningsformidling til bredere offentlighed.

Vores to DataLab-postdocs er klar til at tilbyde hjælp til forskellige sociale datavidenskabelige opgaver, herunder beregningsteknisk analyse, skrabning af data fra sociale medier og forudsigelig modellering med henblik på at lette samarbejde på tværs af afdelinger og fakultetsgrænser. SODAS kan også blive indskrevet som partner formelt eller uformelt i forskningsprojekter finansieret af offentlige eller private institutioner i Danmark og i udlandet og i strategiske forskningsinitiativer inden for universitetet, såsom Data + -programmet.

Organisation og ledelse

Som et tværfagligt og tværfagligt strategisk prioriteret initiativ er SODAS organisatorisk og økonomisk adskilt fra fakultetets fem afdelinger. Med henvisning direkte til dekanen ledes centeret af ​​en direktion og en styregruppe. Professor i antropologi og social datalogi Morten Axel Pedersen er centerdirektør og vicedirektør er professor i statskundskab Rebecca Adler-Nissen. Sammen med professor i kompleksitet og netværksvidenskab ved DTU og SODAS Sune Lehmann Jørgensen, lektor i sociologi Anders Blok, Adjunkt i økonomi og Studieleder for SDS M.Sc. program Andreas Bjerre-Nielsen og professor i psykologi Ingo Zettler, udgør de SODAS' styregruppe.

Ud over centeradministratoren, de to DataLab-postdocs og en håndfuld studenterassistenter, er SODAS hjemsted for adskillige adjunkter, postdocs og ph.d.-studerende, der helt eller delvist er ansat i centret. Yderligere består SODAS består af forskere fra hvert af fakultetets fem afdelinger, der er involveret i social datalogi og/eller underviser ved SDS M.Sc. program. Endelig byder SODAS velkommen med en jævn strøm af gæsteforskere og forskningsassistenter fra Danmark og ombord.

Centeradministrationen samt kontorer for adskillige forskningsprojekter og forskere er placeret på CSS, Øster Farimagsgade 5, Bldg. 1, 2 sal. Kontorer for yderligere forskere, teknisk personale og studerende findes i stueetagen og på 1. sal i bygning 1 samt i bygning 10, første sal. Du kan finde os her.

Se vores kontaktinformationer her.