Om SODAS

Med en række ambitiøse videnskabsfolk fra vidt forskellige fagområder har Det Samfundsvidenskabelige Fakultet åbnet et helt nyt forskningscenter, Copenhagen Center for Social Data Science - SODAS, hvor forskere på tværs af fakultetets fem institutter samles om forskning i data.

Evnen til at høste og analysere store mængder data om menneskers valg og præferencer åbner nemlig døre for resultater og samarbejder i en helt ny kaliber i den samfundsvidenskabelige forskning.

SODAS´s opstart finansieres af alle fem institutter på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, blandt andet i form af to nye postdoc-stillinger og to nye ph.d.-stillinger.

Læs hele centrets projektbeskrivelse og formål på engelsk her.