SODAS er et tværfagligt samfundsvidenskabeligt forskningscenter ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Ved at kombinere klassiske samfundsvidenskabelige teorier og metoder med moderne datavidenskabelige teknikker stræber SODAS efter at lave banebrydende og kreativ tværfaglig forskning og undervisning i krydsfeltet mellem samfundsvidenskab og datavidenskab.
Læs mere om SODAS.

Kandidatuddannelse i social datavidenskab (social data science)

En ny kandidatuddannelse i social data science startede i efteråret 2020. Studerende specialiserer sig i feltet mellem samfundsvidenskab og datavidenskab. Læs mere om uddannelsen og optagelse til den her.