Microdynamics of Influence in Social Systems

Når algoritmer bestemmer kursen

Projektet handler om at forstå, hvordan information spredes og får indflydelse mellem mennesker. Spredningsprocesser på sociale netværk er med til at bestemme vores holdninger, hvad vi køber, og hvilke politikere vi stemmer på, og virksomheder som Facebook og Google bruger komplekse algoritmer til at nudge os til at følge deres anbefalinger.

Når en sådan algoritmedrevet påvirkning af samfundet bliver mere og mere almindelig, er det vigtigt for både borgere og regeringer, kunder og forretninger at forstå, hvordan indflydelse i netværk fungerer. Selvom man skulle tro, at sociale spredningsprocesser minder om spredning af sygdomme (epidemier), som er vi ved meget om, er der nemlig den vigtige forskel, at sandsynligheden for social ”smitte” antages at afhænge af det sociale netværks struktur.

Kernen i ”Microdynamics of Influence in Social Systems”- projektet er at danne en eksperimentelt baseret forståelse af, hvordan sociale spredningsmekanismer er anderledes end epidemiernes simple sygdomsoverførsel, og via vores arbejde i projektet Social Fabric har vi nu udviklet teknologien at måle sociale spredningsprocesser på stor skala.

En forståelse af spredningsmekanismerne kan bruges til at forstærke positiv adfærd (f.eks. motion, sikker sex, bæredygtighed) eller begrænse negative adfærdstyper (f.eks. rygning, overvægt eller intolerance), men der er også potentiale for misbrug. En bedre forståelse af spredningsprocesser gør, at vi, som samfund, er i stand til at tage informerede beslutninger om denne teknologiske udvikling.

Projektet ledes af lektor Sune Lehmann Jørgensen, DTU.