20. maj 2020

Data Diskussion: Er opmærksomhed finite?

Sidste fredag præsenterede Morten Axel Pedersen og Kristoffer Albris igangværende refleksioner om DISTRACT-projektet ved et SODAS Data Data Discussion-arrangement. Præsentationen fokuserede på selvkritisk at udfordre nogle af de antagelser, DISTRACT bygger på:

1) at opmærksomheden er begrænset, og at den som sådan er den primære knappe ressource i den nuværende dataøkonomi.

2) at digitale enheder per definition er distraktioner fra noget mere vigtigt, som er blevet stadig mere udfordret under korona-nedlukningen

Læs mere om vores kommende SODAS Data Diskussioner og arrangementer her.